جزئیات پنل‌های پیامکی T-shaped

امکانات اولیه
پنل رایگان جهت تست
پنل پایهپنل اقتصادیپنل تجاریپنل حرفه‌ای
ارسال پیامک تکی
دارددارددارددارددارد
ارسال پیامک انبوه
دارددارددارددارددارد
گزارش پیامک های ارسالی
دارددارددارددارددارد
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
دارددارددارددارددارد
دیجیتال مارکتینگ(Digital Marketing)
پنل رایگان جهت تست
پنل پایهپنل اقتصادیپنل تجاریپنل حرفه‌ای
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
—–—–دارددارددارد
ارسال بر اساس مشاغل
—–—–دارددارددارد
ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
—–—–دارددارددارد
ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
—–—–دارددارددارد
ارسال بر اساس سن و جنسیت
—–—–دارددارددارد
ارسال بر اساس لحظه حضور (BTS)
—–—–دارددارددارد
ارتباط با مشتری(CRM)
پنل رایگان جهت تست
پنل پایهپنل اقتصادیپنل تجاریپنل حرفه‌ای
دفترچه تلفن
دارددارددارددارددارد
گروه بندی دفترچه تلفن
دارددارددارددارددارد
ارسال پیامک به دفترچه تلفن
دارددارددارددارددارد
ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن
دارددارددارددارددارد
عضویت خودکار در دفترچه تلفن
دارددارددارددارددارد
لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن
دارددارددارددارددارد
پیامک مناسبت و یادآور پیامکی
دارددارددارددارددارد
پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی
—–دارددارددارددارد
یادآوری زماندار
دارددارددارددارددارد
پیامک سر رسید
دارددارددارددارددارد
ارسال زمان بندی
دارددارددارددارددارد
ارسال هوشمند
—–دارددارددارددارد
ارسال هوشمند زمان دار
—–دارددارددارددارد
ارسال متناظر
—–دارددارددارددارد
ارسال متناظر زمان دار
—–دارددارددارددارد
نظرسنجی و قرعه کشی
—–دارددارددارددارد
برگزاری مسابقه پیامکی
—–دارددارددارددارد
تایید کد های دریافتی و قرعه کشی
—–دارددارددارددارد
ارسال خودکار کد
—–دارددارددارددارد
ارسال خودکار شماره
—–دارددارددارددارد
وب سرویس و API
پنل رایگان جهت تست
پنل پایهپنل اقتصادیپنل تجاریپنل حرفه‌ای
دسترسی کامل به وب سرویس
————دارددارددارد
مستندات وب سرویس
————دارددارددارد
پنل رایگان جهت تست
پنل پایهپنل اقتصادیپنل تجاریپنل حرفه‌ای
پشتیبانی آنلاین
دارددارددارددارددارد
راهنمای آنلاین سامانه
دارددارددارددارددارد
شارژ آنلاین سامانه
دارددارددارددارددارد
تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)
دارددارددارددارددارد
ایمیل پیامک
—–دارددارددارددارد
انتقال پیامک به موبایل
—–دارددارددارددارد
خطوط عمومی و اختصاصی
پنل رایگان جهت تست
پنل پایهپنل اقتصادیپنل تجاریپنل حرفه‌ای
خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
دارددارددارددارددارد
خط اختصاصی هدیه 5000 (15 رقمی)
دارددارددارددارددارد
خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
—–دارددارددارددارد